برند لگو آرک

برند لگو آرک از سال 96 در حال آماده سازی زیرساخت ها بوده و در سال 98 فعالیت خود را آغاز کرده است.

لگو آرک تلفیقی از لگو آموزشی و معماری فلسفه گرا می باشد که دارای هدفی در برنامه آموزشی کودکان و نوجوانان می باشد.